Det var två apotek som slog larm till Inspektionen för vård och omsorg om utskrifterna av det smärtlindrande medlet Oxikodon, som var långt över rekommendationerna.

Detta efter att ha reagerat på mängderna och befarat att patientsäkerheten riskerades.

Läkaren svarade inte heller i telefon när de ringde för att påtala det.

Utredningen som Inspektionen för vård och omsorg sedan gjorde visade bland annat att läkaren under perioden maj 2016 till mars 2017 skrev ut 9 252 stycken 40 grams Oxikodon-tabletter till en patient som hen bara hade träffat vid ett tillfälle.

Det är tre gånger så mycket som den rekommenderade högsta dosen, som bara ges till cancerpatienter med svåra smärtor.

Läkaren ska dessutom ha skrivit ut 2 758 Oxikodon-tabletter med lägre styrka.

När patienten sedan hörde av sig och sa att hens apotek inte hade det smärtlindrande medlet i lager skrev läkaren ut ett annat, utan att kontrollera om uppgiften stämde.

Inspektionen för vård och omsorg har också konstaterat att det funnits stora brister i läkarens journalföring.

Enligt dem har inte heller någon medicinsk bedömning legat till grund för utskrivandet av tabletterna.

Vilket man menar att läkaren måste ha varit medveten om.

Läkaren förlorar däremot inte sin licens, utan Inspektionen för vård och omsorg yrkar på att hen beläggs med en prövotid på tre år.