Länsrådet Johan Antti – landshövdingens högra hand – har med stort intresse följt med i rapporteringen gällande Sven-Erik Österbergs efterträdare. Han har också tagit del av vår lista över de tio namn som förekommer i spekulationerna.

Läs mer: De kan bli vår nya landshövding

Läs mer: Vem blir ny landshövding

Men gällande läsarnas favoriter, som Sven-Erik Bucht och Kristina Zakrisson, är han försiktig i kommentarerna.

– Kristina Zakrisson har gjort ett jättebra jobb i Kiruna och Sven-Erik Bucht är jag inte särskilt förvånad över, han ligger ofta högt i förtroendemätningar. Men alla personer på listan är dugligt folk. Ingen nämnd, ingen glömd.

Noterbart är att både Bucht och Zakrisson har passerat 60-strecket, vilket enligt Johan Antti kan minska deras chanser att tillfrågas.

– Det vi vet av erfarenhet är att regeringen inte gärna utser personer som är nära pensionsåldern. Ur ett verksamhetsperspektiv är det inte bra med bara ett- eller tvååriga förordnanden, utan man ser gärna en person som kan sitta fem-sex år.

Samtidigt finns exempel på att regeringen väljer att utse nya landshövdingar på kortare förordnanden.

– Det skedde senast i Jönköpings län, med Håkan Sörman som tog ett tvåårigt förordnande upp till 67 år. Bara för att du blir pensionär behöver du inte tappa all din kraft. Du kan vara utmärkt fungerande ändå, säger Antti.

Regeringens nya förordnande sker i en mycket sluten process som inte ens länsrådet har insyn i.

– Man brukar inte få besked förrän en eller ett par dag innan regeringen tillkännager sitt beslut.

Så var det även när Johan Antti fick träda in som vikarierande landshövding i några månader, hösten 2014, innan Sven-Erik Österberg tillträdde.

Huruvida det blir en liknande så kallade interimslösning nu återstår att se.

– Normalt brukar det bli ett ”glapp”. Jag är beredd på att gå in som ställföreträdande, men min förhoppning är ändå att vi får ett beslut så snabbt som möjligt.

Att 2018 är ett valår kan påverka processen.

– Jag tror att regeringen är så pass modig att de står för en utnämning även under ett valår, men som någon sa – ju närmare valet ett förordnande går ut, desto större är risken att de väljer att invänta valdagen och först därefter utse en landshövding.

Och vid ett regeringsskifte efter valet kan dessutom många nuvarande ministrar bli ”lediga”.

– Men jag tror inte att man ser Norrbotten som en reträttpost för gamla trotjänare. Vi är eljest häruppe och traditionellt har vi haft tunga landshövdingar, inte minst för att vi har sån betydelse för landet i stort, säger Johan Antti.