Skyddsombudet larmar om att det under ett års tid varit en väldigt tung arbetssituation för lärarna i årskurs fyra och fem på den aktuella skolan. Lärarna anser att de inte fått någon respons från arbetsgivaren och att rektorn gör för lite för att förbättra arbetsmiljön.

Anledningen till den tunga arbetssituationen ska vara att befintlig personal haft en stor arbetsbelastning under en längre tid. Lärare har slutat och någon ny har inte anställts. De har stora elevgrupper med många behov och ska ta ansvar för det i sitt dagliga arbete, skriver ombudet i sin anmälan.

Enligt skyddsombudet har det gått så pass långt att flera av de anställda funderar på att säga upp sig eftersom "de inte ser någon lösning på problemet".

Skolans rektor har trots detta inte gjort en handlingsplan eller svarat på hur situationen ska bli bättre för personalen, enligt skyddsombudet.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.