Här är tre heta valfrågor för centrum:

1) Trafiksituationen.

Luleå centrum är hårt trafikerat, inte minst av all genomfartstrafik. Exempelvis Bergnäsbron är en pålitlig propp. Trivseln, miljön och trafiksäkerheten påverkas i sin tur.

Ett flertal Luleåbor har hört av sig med olika förslag. Ett av förslagen handlar om att bygga en ringled runt centrum med hjälp av ytterligare en bro över älven. Stäng av Kungsgatan och led mer trafik till Smedjegatan tyckte en annan.

2) En levande stadskärna.

Centrumhandeln går hand i hand med trafiken. Smidiga trafiklösningar och parkeringsmöjligheter är viktiga pusselbitar. Många Luleåbor, inte bara de som bor mitt i smeten, oroas av tomma lokaler och signaler från handlare om vikande siffror. En levande stadskärna med välmående butiker, kvällsöppna kaféer och ett pulserande stadsliv är en stor och viktig fråga som Luleås politiker måste ta på allvar.

3) Bostäder för äldre.

Att bo i centrum tycker många pensionärer är praktiskt. Men hyrorna är inte lika praktiska. Pensionerna är knappa för många och även om det går att söka bidrag så är hyror på 7000–8000 kr i månaden tunga att orka med. Att bygga fler mindre bostäder med rimlig hyresnivå som pensionärer har råd med ligger högt upp på agendan inför valet 2018.

I alla fall hos Luleåborna.