Arrangemanget genomförs, för första gången i Luleå, på initiativ av Nederluleå församling och organisationen Suicide Zero. Ljusmanifestationer hölls på tisdagen samtidigt på flera platser runt om i landet.

– Just den här dagen den 10 september då tänder man ljus för att komma ihåg och för att få en annan syn på det. Vi behöver ta bort tabut och vi behöver ta bort skammen över att vårat barn eller vår anhörig har tagit sitt liv. Vi måste göra något för att minska det, vi kan inte bara låta det stiga hela tiden, säger Marleéne Otmalm från organisationen Sucidie zero.

– Jag har en son som tog sitt liv för drygt ett år sedan och jag tycker det är jätteviktigt att prata om det, säger Marleéne Otmalm.

Artikelbild

| På tisdagskvällen hölls en ljusamnifestation för att uppmärksamma suicidpreventiva dagen.

På manifestationen deltog även representanter från Svenska kyrkan, universitetskyrkan, skolkyrkan och studenthälsan.

– Vi har sorgegrupper för människor vars anhöriga har tagit sitt liv, så vi möter människor i den här sorgen. Vi möter människor som mår skit helt enkelt och där tycker vi att vi måste våga prata om det, säger Susanne Larsson, diakon i Nederluleå församling.

– Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt i samhället att vi är många som är med och lyfter frågan. Det är ingen enskilds fråga utan vi behöver vara tillsammans i det här och våga tala om det, säger Ida Markusson, präst i universitetskyrkan.

Även polisen fanns representerad på ljusmanifestationen.

Artikelbild

"Många gånger kan det finnas en rädsla att tala om suicid och känslor av skuld och skam som gör att vi tystnar. Vi behöver våga tala med varandra också om livets svårigheter och sårbarhet – det kan rädda liv", säger Ida Marcusson.

– Jag har själv engagerade både i min tjänst och privat med just suicid prevention och det är viktigt att vi förebygger och tydliggör vad de är omständigheterna är, säger Jennie Blixt, jourhavande förundersökningsledare på polisen.

Varför är det viktigt att lyfta frågan så här med en manifestation?

Artikelbild

| Marleéne Otmalm från organisationen Suicide zero var med på ljusmanifestationen.

– Dels rent mänskligt är det en jättestor sorg. Om en person tar sitt liv så är det många som mår dåligt runt omkring. Det är familj, släkt och vänner. Det är en stor del och en annan del är att en av polisens uppgifter är att hantera de ärendena när det är dödsfall med suicid och därför att det är ett så stort antal som väljer att ta sitt liv. Det finns arbeten och projekt som visar hur man kan förebygga det här. Att bara våga prata om saken gör att det inte blir lika allvarligt att må dåligt. Ett samtal och att bry sig om en medmänniska kan göra att den som mår dåligt får och tar stöd och hjälp och vågar leva, säger Jennie Blixt.