I D-huset används fortfarande metodsalarna i undervisningen av sjuksköterskor och fysioterapeuter. D-huset ska tömmas, enligt beslut av rektor. Personalen ska få nya arbetsrum i paviljonger och undervisningen ska successivt flytta ut. 

– Det pågår två parallella utredningar, kan vi bygga om i C-huset för metodsalar, alternativt ska vi ta paviljonger för att ha metodsalar, säger universitetsdirektör Staffan Sarbäck. 

LTU vill avvakta resultatet av den undersökning av inomhusmiljön i C-huset som pågår innan man väljer alternativ tillägger han. Resultatet av undersökningen väntas om några veckor. 

Hur länge ska ni ha undervisning i D-huset?

– Vi pratar om årsskiftet. Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder, med både ventilation och städning. Det var det första vi gjorde, säger Staffan Sarbäck.

Personalen i F-huset ska också flytta till paviljonger medan laboratorierna kommer att bli kvar. 

– Labben blir kvar, det finns i dag inga planer att jobba med provisoriska lösningar, säger Staffan Sarbäck.

Vad är grunden till problemen?

– Vår bedömning är att det är en kombination av konstruktionsfel och sedan är vår uppfattning som hyresgäst att det är eftersatt underhåll och brister i sättet att åtgärda, säger Staffan Sarbäck. 

LTU för regelrätta förhandlingar med Akademiska Hus för att få nedsatt hyra för lokaler som man inte kan använda; biblioteket och F-huset.

– Vi betalar en marknadsmässig hyra, då ska vi ha ändamålsenliga lokaler, säger Staffan Sarbäck.