I andra delen av Norrbottens-Kurirens artikelserie "Luleås motorer" söker vi oss ut till Kallax för att hitta arbetsplatsen som bokstavligen får Luleå att lyfta.

Luleå kommun är stadens överlägset största arbetsgivare med över 7 000 anställda. På andra plats återfinns Region Norrbotten följt av Luleå tekniska universitet.

SSAB är den största tillverkningsindustrin med över 1 100 anställda, men på femte plats återfinns en överraskning. Det är ett ofta förbisett faktum att F21 tillhör Luleås största arbetsplatser.

Artikelbild

| "I försvarsmakten kommer 2 050 officerare att gå i pension innan 2025. Under de närmaste åren är det viktigt att vi lyckas hitta de bästa i varje årskull", förklarar Claes Isoz.

Flygflottiljen växer sig ännu större efter årsskiftet, när flygverkstaden och ett antal tjänstemän flyttas till Luleå garnison. Förändringen berör totalt 150 anställda.

Dessutom tillkommer den militära grundutbildningen som återinfördes i höstas. I dag finns 80 värnpliktiga på F21. Nästa år ansluter 250 ungdomar samt året efter ytterligare 200.

– Det finns i Sverige en bred politisk enighet att vi måste satsa mer på försvaret. Vi kan i dag se att på andra sidan Östersjön byggs det upp en militär förmåga i oanad takt. Det innebär att Sverige måste skapa en robust försvarsorganisation. Vi räknar med att klara framtida rekryteringsbehov genom våra grundutbildningar, säger flottiljchef Claes Isoz.

1939 var en orolig tid i Europa. Tyskland invaderade Polen, Böhmen, Mähren och delar av Litauen. I Spanien härjade ett blodigt inbördeskrig. Italien slöt en stålpakt med Tyskland och angrep Albanien. Det finska vinterkriget inleddes när Sovjetunionen gick till anfall.

Artikelbild

| F21 är på stark frammarsch. Efter årsskiftet växer flygflottiljen med 150 anställda, när bland annat flygverkstaden flyttas till Luleå.

Som en konsekvens pågick det i Sverige en diskussion om att stärka den militära närvaron genom att placera en flygflottilj i övre Norrland. Det dröjde två år innan Norrbottens flygbaskår landade på den nya flygplatsen i Luleå. I början utrustades kåren med lätta sambandsflygplan och en flygambulans.

I dag är F21 i Luleå en av tre kvarvarande flygflottiljer. Förbandets ställning är starkare än på många år. För två år sedan tog regeringen beslut om att F21 ska stå i beredskap för Natos insatsstyrka.

Artikelbild

| "Dagens militära grundutbildning är väldigt lik den gamla lumpen. Vi hoppas att den ska få ungdomar att satsa på en militär karriär",säger Cales Isoz.

– Vi har fått en tydlig målbild. Det genomförs regelbundet taktiska evaluering av utbildade kontrollanter från något av Natohögkvarteren i Europa, förklarar Claes Isoz.

Den 49-årige stockholmaren är den 24:e flottiljchefen genom tiderna. Den första februari 2018 intog han sitt tjänstekontor.

Artikelbild

Under sina tio månader på nya tjänsten har han fått vara om Natos största militärövning på 25 år. Totalt samlade Trident Juncture cirka 50 000 deltagare för en månad sedan. I Luleå placerades tre amerikanska flygförband för att träna flygstrider över Nordkalotten.

Totalt checkade 460 militärer in på hotell. En del stannade i en hel månad.

Artikelbild

| Det spända läget runt Östersjön innebär att Sverige behöver bygga upp en robust försvarsorganisation, anser flottiljchef Claes Isoz på F21.

– Jag tror att Trident Juncture genererade 9 400 gästnätter i Luleå. Vi brukar räkna att varje deltagare innebär en intäkt på cirka 1 500 kronor per dygn. Det mesta hamnade förstås hos stadens hotell och restauranger.

I maj-juni nästa år sker nästa stora militära övning. Arctic Challenge Exercise kommer att involvera cirka 150 flygplan från Sverige, Norge och Finland.

Artikelbild

Det handlar om en luftstridsövning med givna scenarior för offensiva eller defensiva luftstrider. Flottiljchef Claes Isoz betecknar ACE som "den mest avancerade flygövningen i hela Europa".

Han tror också på fler Nato-övningar i framtiden.

Artikelbild

– Nato valde att öva i Norrbotten för att visa att alliansen är redo. Nordkalotten och norra ishavet har en större strategisk betydelse än tidigare. Sedan har vi klimataspekt som är viktig att klara av att hantera. När snön kom blev våra utländska gäster osäkra. Det är en viktig erfarenhet att träna i subarktiskt klimat. I Norrbotten kan vi erbjuda ett övningsklimat och ett övningsområde som inte finns någon annanstans i världen.