På Luleå kommuns hemsida är det nu möjligt att jämföra gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, grundsärskolor, grundskolor och förskolor med varandra. Variablerna som jämförs är exempelvis antal elever per lärare och hur stor andel av eleverna som känner sig trygga på skolan. Exempelvis kan man se att minst andel elever känner sig trygga på Ängsskolan och Östra skolan. Men för många skolor saknas värden för en eller flera variabler.

Tjänsten skall uppdateras årligen med färsk statistik och i ett pressmeddelande skriver kommunen att det handlar om kommunens öppenhet och transparens gentemot medborgarna.

– Framtagandet av en digital jämförelsetjänst är ett steg i helt rätt riktning, säger Carina Sammeli, barn- och utbildningsnämndens ordförande.