På måndagen presenterade S- kommunalråden Helena Stenberg i Piteå och Niklas Nordström i Luleå en avsiktsförklaring kommunerna tecknat mellan varandra. Den innebär att från februari 2019 ska Öjebyns produktionskök leverera all mat till Luleå kommuns äldreomsorg. Totalt handlar det om 745 000 portioner per år. Det betyder att köket kommer att få växla upp matlagningen från 4 500 portioner per dag till 6 500. I dag levererar köket all mat till hemtjänsten i Piteå samt till ett antal skolor.

Niklas Nordström förklarar att nyligen blev Luleå kommun tagna på pottkanten när det kom besked från Sunderby sjukhus att deras produktionskök inte längre kunde leverera mat till äldreomsorgen vilket sjukhuset gjort i tio år.

I det läget valde Luleås kommunalråd att vända sig till Piteå kommun med förfrågan om den kunde leverera mat.

Artikelbild

MODERNT. Produktionschef Ann-Katrin Björk lovar kommunalrådet Niklas Nordström säkra matleveranser. "Vi har landets modernaste produktionskök", säger hon.

– Vi har inget eget stort produktionskök och det är inte bara att dra igång en matproduktion. Nu behöver vi inte göra investeringen, säger Niklas Nordström.

Den landar nu i Öjebyn.

– Vi kommer att behöva bygga ut Öjebyns produktionskök med 100 kvadratmeter för tio–elva miljoner kronor, säger Helena Stenberg.

Hon säger att Piteå har en väl fungerande kostorganisation för att kunna producera mer mat. Utbyggnaden och merproduktionen skapar 12 nya arbetstillfällen. I dag arbetar 17 personer vid produktionsköket i Öjebyn.

Piteå kommuns fastighetschef Jan Ställ säger att om tidsplanen ska hålla måste utbyggnaden av produktionsköket påbörjas under våren 2018.

Det finns också produktionskök i Hortlax, Norrfjärden och vid Strömbackaskolan. De påverkas inte av de utökade leveranserna.

Helena Stenberg och Niklas Nordström förklarar den organisatoriska gången med att det ska bildas en politiskt vald nämnd som ska drifta matförsörjningen till Luleås hemtjänst. Dessutom kommer det att skapas styrgrupper för verksamheten.

Samarbetet måste också förankras i bägge kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar och det beräknas ske före årsskiftet.

Niklas Nordström betonar att de äldre i Luleå inte får någon dyrare mat när Piteå kommun tar över leveransen.

– Det hade blivit dyrare om vi tvingats bygga ett nytt eget produktionskök, säger han.

Ann-Katrin Björk är produktionchef i Öjebyn. Hon och Annika Lundström säger att köket klarar utökningen eftersom de arbetar vid landets modernaste produktionskök.

– Och den stora omställningen till att göra mer mat gjordes 2015 då köket togs i bruk, säger Annika Lundström.