Li Skarin som är vd för Luleå Näringsliv AB kommenterar Norrlandsfondens konjunkturbarometer som gjordes under hösten. Barometern visar att transport och logistik har den svagaste konjunkturen i Norrland av alla branscher, undantaget livsmedelsindustrin, med ett konjunkturindex på minus åtta för hösten 2018.

– Det är inte något vi märkt via vårt transportbranschråd i Luleå, det är det jag är mest förvånad över, säger Li Skarin.

För sällanköpshandeln landar konjunkturindex på -2 i Norrbotten. Sex av tio företag räknar med att minska antalet anställda under våren 2019.

Artikelbild

| "Det är klart det är oroväckande" säger Li Skarin om konjunkturindexet för handeln, som visar på minus två för Norrbotten.

– Handeln ser vi minskar, jag får en känsla att det är så på många orter i länet, det är ett globalt fenomen eller problem. Hur ska handeln utvecklas, människor söker upplevelser.

Bekymrar det dig?

– Det är klart det är oroväckande.

– Vi vill ha levande stadskärnor, handeln har varit drivkraften till att mötas. Hur möts vi människor i dag när vi lever digitalt uppkopplade? Jag är mer oroad för själva mötet mellan människor. Jag hoppas att handeln hittar tjänster och produkter så den kan leva gott i många år, så inte den digitala marknaden tar över allt, säger Li Skarin.

Industrikonjunkturen i Norrbotten är starkare än normalt, men index har sjunkit från +66 förra hösten till +32 i höstens mätning. För verkstadsindustrin ligger index på +51.

Hur påverkas näringslivet i Luleå av LKAB:s besked angående Kiruna?

– LKAB har sitt huvudkontor i Lueå och mycket av de stora projekt som är viktiga här är kopplade till Kiruna-Malmberget. Det första som kom ut, då hickade nog hela Norrland till men jag känner mig ganska lugnad efter att ha läst på lite mer, säger Li Skarin.

Hur ser du på risken att byggföretag avvaktar med att bygga i Kiruna efter LKAB:s besked?

– Det kan ju hända så klart, jag har svårt att uttala mig om Kiruna. Flytten av staden har lett till att många aktörer och byggherrar har kommit till Kiruna. Det vi märker i Luleå är att vi är extremt uppvaktade av byggindustrin nationellt sett, det beror på att det är lite svalt med byggnationer i storstadsregionerna. Sedan måste vi ha byggbar mark att bistå med men det jobbar vi med hela tiden. Vi vet att det finns en efterfrågan på bostäder i Luleå, säger Li Skarin.

Byggföretag avvaktar med att börja bygga på Kronandalen?

– Man vill naturligtvis bygga så centralt som möjligt, men det går ju inte, då blir det att man avvaktar. Vi vet att det är mycket på gång. Det blir lite av ketchupeffekten, det är de signaler jag hör. Alla vet att det finns en marknad för att sälja och hyra ut bostäder, man vet att kunderna finns i Luleå, säger Li Skarin.