Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen. Närmast ska projektet ta fram en strategi- och varumärkesplattform.

Övriga aktörer i projektet är Luleå tekniska universitet (LTU), Piteå kommun, Luleå Energi, Sparbanken Nord och Piteå Science. LTU har tagit fram en lösning där miljövänligt flygbränsle tillverkas av rester från skogsbruket.