Stiftelsen för strategisk forskning SSF beslöt den 10 november att tilldela produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data 250 miljoner. Det sker inom programmet "Generiska metoder och verktyg för framtida produktion" som ska stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion.

Det är 8 rambidrag på 23-35 miljoner kronor fördelat under fem år som nu beviljats. Forskningsprojekten är alla kopplade till framtida produktion. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri. Bland projekten som får pengar är Ulf Janssons "Utveckling av processer och material i additiv tillverkning Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet,projektet får dryga 32 miljoner.

- SSF stöttar utveckling av kommande generationers produktionsmetoder, som gör Sverige världsledande. Det är glädjande att se kvalitén och mångfalden av forskningsidéer inom området produktion. Projekten representerar också stark tvärvetenskap och bredd mellan deltagande universitet, forskningsinstitut och företag, säger Lars Hultman, vd för SSF.