Bygget av den nya kontorsfastigheten i kvarteret Kajan har kommit halvvägs. De första arbetena startade i oktober förra året och om ett år, i oktober 2016 ska byggnaden vara inflyttningsklar om det går som planerat.

– Jag tror att det kommer att bli ett riktmärke för hela Luleå, säger arbetsledaren Tobias Lindberg som visar Kuriren runt på bygget.

Den svängda kontorsbyggnaden är sju våningar hög, utöver entréplanet, och smalnar av mot toppen i en S-form som påminner om en hoppbacke. Entréplanet är 2 470 kvadratmeter stort medan plan sju bara är cirka 350 kvadratmeter stort.

Artikelbild

| Som en hoppbacke. Nära 1 000 arbetsplatser kommer det nya kontorshuset i kvarteret Kajan att inrymma. Huset påminner om en hoppbacke.

Från plan sju högst upp i byggnaden har man en vidsträckt utsikt över Södra hamn och Gråsjälfjärden, isbrytarna vid gamla malmhamnen och Bergnäset. Här ska det bli kontorslokaler. Hyresgästerna på plan sju kommer att ha god uppsikt över det som sker i Luleå, 23 meter upp över marknivån.

– Det är inte klart än vem som ska bruka plan sju och sex, säger Tobias Lindberg.

På plan fem kommer Riksbyggen att hyra in sig.

Telia kommer att ha cirka 700 anställda i öppna kontorslandskap fördelade på fyra våningsplan. Totalt kommer huset att rymma cirka 1 000 arbetsplatser på en yta av cirka 9 700 kvadratmeter. Fläktarna som ska förse byggnaderna med friskluft upptar en yta på 539 kvadratmeter.

Artikelbild

| Entrén. I marknivån kommer det att finnas reception, en restaurang och lunchrum för de anställda.

Entréplanet ska inrymma en restaurang, reception och lunchrum. Längst nere finns ett parkeringsdäck på 3 115 kvadratmeter med plats för 95 bilar. Riksbyggen kommer också att hyra utrymmen för sina fastighetsskötare där, det blir dusch, omklädningsrum, bastu och matrum.

Just nu arbetar ungefär 35 personer med att montera innerväggar och fasaden berättar Tobias Lindberg. Fasaden består av glas och skivor i ett cementfibermaterial i 16 olika kulörer.

Artikelbild

| Öppna landskap. Telia kommer att ha cirka 700 arbetsplatser fördelade på fyra våningsplan i kontorshuset.

– Vi kommer att intensifiera arbetet efter nyår. I januari och februari ska installationerna av el, VVS och ventilation börja, säger Tobias Lindberg.

Yttertaket på byggnaden kommer att sticka av från mängden. Det blir ett grönt sedumtak, bestående av ett tunt lager jord och grönt gräs. Det kommer att läggas till våren och innan plantorna har rotat sig ordentligt måste det spikas fast berättar Tobias Lindberg.

Artikelbild

| God uppsikt. 23 meter upp från marknivån på plan sju har man bra utsikt över Luleå, här i riktning mot Varvet.

– Byggnaden kommer att vara klassad som miljöbyggnad silver, berättar Tobias Lindberg.

Det innebär vissa krav på valet av byggmaterial. Syftet är att skapa miljömässigt hållbara byggnader vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval.

Fastigheten ägs av Lantmännen fastigheter och Lantmännen.

Läs mer: 900 jobb som förändrar Luleå