Lundh Sammeli, riksdags- och partistyrelseledamot och distriktsordförande för S, var med och fattade beslutet i partistyrelsen på fredagen. Nu är Stefan Löfven nära att få fyra nya år som statsminister – men den sakpolitiska notan är stor, med en överenskommelse som av Centerledaren Annie Lööf beskrivs som en "liberal reformagenda".

– Jag tror att alla fyra partier kommer lyfta fram saker man är väldigt nöjd med och försöka framställa sig själv som den stora vinnaren. Vi har ett utkast till en överenskommelse där alla fyra partier får igenom viktiga delar av sin politik, säger Fredrik Lundh Sammeli.

En förhandlingsseger för C är att arbetsrätten och lagen om anställningsskydd (las) ska förändras i en riktning som gör att det blir billigare för framför allt småföretag att säga upp personal. Arbetsmarknadens parter får en chans att komma överens om ökad flexibilitet i las, men misslyckas de kommer regeringen lägga lagförslag i enlighet med en statlig utredning som ska tillsättas under våren.

LO är kritiskt till uppgörelsen och skrev under fredagen på sin Facebooksida att skrivningarna "inger oro".

– Jag känner mig ändå trygg med att vi har hittat ett upplägg som fungerar och som inte äventyrar den svenska modellen i grunden. Vi har en arbetsrätt som behöver moderniseras och det är ett arbete parterna håller på med, säger Lundh Sammeli.

En annan fråga där S fått ge vika är hyressättningen. Överenskommelsen innebär att fri hyressättning i nyproduktion ska införas och att förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter ska bli mer effektivt.

– Viktigt att ha den förhandlande modellen, men också ett regelverk som gör att vi kan säkerställa nyproduktion även framöver.

Naggas inte den svenska modellen i kanten?

– Jag tycker vi har fått ihop en helhet som fungerar, sedan är det ett arbete kvar för att saker ska vara på plats. Men det är en inriktning som den regering som förhoppningsvis tillträder till veckan kan jobba utifrån.

Lundh Sammeli anser att partiernas uppgörelse är bra för att stärka välfärden, förbättra pensionärernas villkor och få fart på bostadsbyggandet. För S del är han särskilt nöjd med att skillnaden i inkomstskatt mellan löntagare och pensionärer ska tas bort och att de sämst ställda pensionärerna ska få bättre villkor.

Dessutom pekar han på de stora satsningarna på sjukvården för att korta köerna och att förstärkningen av statsbidragen till kommunerna och regionerna ska fortsätta.

– Det kommer betyda mycket för Norrbottens kommuner.

Lundh Sammeli tycker att S, L, C och MP tillsammans bidrar till att öka jämlikheten i Sverige, jämfört med den budget för 2019 som M och KD fick igenom med stöd av SD. Samtidigt innebär de fyra partiernas uppgörelse att värnskatten – extra statlig inkomstskatt för dem som tjänar mer än 55 000 kronor per månad – tas bort från 2020, efter krav från L.

– Inget vi i S haft på vår agenda, men det har varit viktigt för andra partier.

Det bidrar väl till att öka klyftorna?

– Det riskerar att bidra till det och behöver mötas med andra delar i en övergripande skattereform, som också är en del av överenskommelsen.

För att regeringssamarbetet ska bli verklighet behöver även Vänsterpartiet släppa fram Löfven. Trots det innehåller fyrpartiuppgörelsen en skrivelse om att V ska hållas borta från inflytande över svensk politik. Lundh Sammeli är ändå inte orolig för att Vänstern ska fälla den socialdemokratiske statsministerkandidaten.

– Det är framför allt en fråga till V, men från vårt håll är det här ett budgetsamarbete, där vi är tydliga med vilka vi kommer förhandla budget med de kommande åren, och en sakpolitisk agenda på en rad områden. Sedan har vi haft ett bra samarbete med V under lång tid och de kommer även framöver vara en viktig kraft på många områden där regeringen inte är bundna av det här dokumentet.