Statistik från Svenska palliativregistret visar att det mellan kvartal tre 2016 och samma tidpunkt 2017 dog 513 personer på länets fem sjukhus. För 116 av dem närvarade varken personal eller anhöriga vid dödsögonblicket.

Andelen som dör ensamma är enligt Moderaterna klart högre på sjukhusen än på till exempel äldreboenden. Nu har partiets gruppledare Mattias Karlsson lämnat in en motion där han föreslår att en handlingsplan ska upprättas så att regionen kan förbättra situationen.

I motionen skriver Karlsson att stressen och överbeläggningarna i vården gör att mänsklig kontakt, tröst och lindring är bortrationaliserat, men att ökad kompetens och ett systematiskt arbete kan förbättra situationen.