Brandmännens inbjudan hörsammades och den politiska uppslutningen var stor.

Kommunstyrelsen har antagit förslaget gällande den nya räddningstjänsten och beslut ska tas den 24 april.

De senaste dagarna har Norrbottens Media redogjort för brandmännens farhågor när det gäller den nya organisationen som bland annat innebär att brandstationen i Gammelstad stängs redan till sommaren, alltså långt före den nya brandstationen är byggd, och att personalen från och med då får jobba med ett arbetslag med en styrkeledare och sju brandman i stället för två arbetslag med vardera en styrkeledare och fyra man i varje lag.

Artikelbild

Mats Wikström är brandman och fackligt förtroendevald på räddningstjänsten i Luleå.

På en utryckning måste man ha en arbetsledare och fyra brandmän för att kunna göra en insats. Den nya organisationen innebär alltså att man inte kan göra två insatser samtidigt.

Om två händelser inträffar tätt i anslutning till varandra, kommer detta betyda att de som behöver hjälp kan få vänta väldigt länge på att räddningstjänsten kommer. I värsta fall kan det exempelvis innebära att en decimerad styrka kan komma till platsen utan att kunna gå in och påbörja räddningsarbete genom exempelvis rökdykning.

– Jag har aldrig någonsin känt att det har varit olustigt att gå till jobbet men man känner sig inte trygg som det är nu. Jag har aldrig känt något liknande och jag har jobbat här i snart 40 år, säger Lars Degerman, styrkeledare.

Den nya föreslagna organisationen skulle kunna innebära att han inte skulle behöva jobba lika många helger som tidigare, vilket han personligen skulle uppskatta men ändå tycker han att förslaget är en försämring.

Artikelbild

"Jag tycker det här är olyckligt", säger Lars Degerman, styrkeledare på Räddningstjänsten i Luleå.

– Jag borde ju vara glad men jag tänker på alla andra medborgare och jag tycker det här är olyckligt.

– Det här är inget som vi gör för att gnälla, vilket kanske någon tycker att vi gör, utan det handlar helt om att göra ett bra jobb gentemot tredje man, säger Mats Wikström, fackligt förtroendevald.

Artikelbild

Måndagens möte sammankallat av brandmän i Luleå var välbesökt.

Med till mötet hade brandmännen också tagit Länsstyrelsens samrådsyttrande gällande förslaget. I yttrandet framförs bland annat att "Länsstyrelsen anser att det saknas en tydlig koppling mellan prioriteringar och målformuleringar samtidigt som kommunen hänvisar till underlag och statistik från 2002".

Vidare konstateras i yttrandet att förändringen påverkar räddningstjänstens operativa förmåga negativt särskilt i området Sunderbyn/Gammelstad där bland annat länssjukhuset och världsarvet Gammelstads kyrkstad finns. Länsstyrelsen efterfrågar också möjlighet för Region Norrbotten att yttra sig i frågan.

Artikelbild

Brandmännen menar att konsekvensanalysen innehåler missvisande uppgifter.

Det brandmännen vill nu är bland annat att konsekvensanalysen för handlingsprogrammet 2018–2020 utreds av oberoende expertis och att inte stängningen av Gammelstads brandstation påskyndas.

– Räddningschefens budskap är "Medborgarnas behov är i centrum". Vi känner väl med det här att vi inte kan skriva under på det - att medborgarna är i fokus, säger Mats Wikström.

Artikelbild

Brandmännen menar att konsekvensanalysen innehåler missvisande uppgifter ochh vill att en oberoende part granskar den.

Miljöpartiets Jan Nyberg och Rättvisepartiets Jonas Brännberg har redan tidigare uttalat kritik mot förslaget. När mötet avslutades uttalade fler av de närvarande politikerna att de antingen kunde tänka sig verka för återremiss och/eller avslag på frågan.

– Vi var det enda partiet med yrkanderätt som föreslog återremiss i detta ärende när det var upp i kommunstyrelsen. Nu har vi fått mer kött på benen att det var rätt och jag tror vi får med oss fler partier i den återremiss nu på fullmäktige, säger Samuel Ek (KD).

Per Tjärdalen (M) ville inte säga något under mötet om var han eller hans parti stod i frågan.