Bygg för framtiden, uppmanar 14-årige Fabian Kaplan Luleå kommun. Han hänvisar till att det i dagsläget finns 14 000 personer som arbetspendlar och att det med all säkerhet kommer bli fler i framtiden.

– Jag tycker kommunen ska skapa pendeltågslinjer ut till Luleås förorter. Dels för att stärka byarna men de gynnar även oss i stan, säger han.

Ett exempel på en linje är från Luleå airport via centrum till Karlsvik och Sunderbyn. Där finns dessutom redan räls, påpekar han, endast stationer skulle behöva byggas.

– Efter att man byggt upp själva sträckan är det heller inte någon större kostnad. Pendeltåg är mycket bättre för miljön än bussar och de går snabbare, resonerar Fabian Kaplan.

Få 14-åringar skickar in medborgarförslag till Luleå kommun. Fabian Kaplan berättar att han gjorde det i samband med ett skolarbete, samtidigt har han under en längre tid funderat över hur kommunen skulle kunna förbättra för befolkningen i byarna.

– Det är många som flyttar in till stan från byarna men vi måste ha kvar folk där för att samhället ska fungera, säger han.