Det beslutade kulturnämndens arbetsutskott på torsdagen. "Kulturnatten är uppskattad av publiken och ger de medverkande kulturskaparna en mötesplats där många knyter kontakter, utbyter tankar och idéer", skriver nämnden i en motivering.

Skådebanan har arrangerat Kulturnatten sedan starten 2006.

Även Kurdiska föreningen föreslås få bidrag. Föreningen får 35 000 kronor för att arrangera det kurdiska nyårsfirandet Newroz i Kulturens hus den 24 mars. Festen är ett alkoholfritt arrangemang.

Läs mer: Klart – då arrangeras Musikens Makt

Tidigare har Norrbottens Media berättat att föreningen Musikens Makt föreslås få 1,55 miljoner för att arrangera festivalen på Gültzauudden den 17–18 augusti i år.

Beslut tas av kulturnämnden den 24 januari. Då kommer även ytterligare 2,4 miljoner i bidrag att fördelas till Luleås kulturföreningar.