En anmälan enligt Lex Maria har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En person på ett boende i Luleå kommun ramlade i samband med ett nattligt toalettbesök. Efter fallet hade personen smärtor i nacken. Kommunsköterskan undersökte patienten och ordinerade särskild tillsyn.

Dagen efter undersöktes patienten vid en hälsocentral och där gjordes bedömningen att hen möjligen hade fått hjärnskakning.

Men nacksmärtorna fortsatte och patienten skickades till jourcentralen. Därifrån skickades hen vidare till sjukhus, där en datortomografi visade att det fanns ett brott på den sjunde halskotan. Patienten behandlades med nackkrage i åtta veckor. Missen anses ha orsakat en allvarlig vårdskada.