Det var i maj förra året som projektet infördes på prov i Norrbotten. Piteå valdes ut för att se om sprututbyte kunde vara en metod att minska spridningen av blodsmitta som hepatit och hiv.

I dag är 21 personer inskrivna på mottagningen.

– Vi är rätt nöjda med utfallet och har lyckats upptäcka ett par fall av hepatit C, men vi vill nå fler, säger ST-läkaren Frida Jakobsson.

Nu tar region Norrbotten nästa steg. Pilotprojektet byggs ut i Luleå. Planen var att hitta en lokal i centrala stan, men det visade sig vara svårt att genomföra.

Nu får projektet i stället en egen ingång till infektionsmottagningen vid Sunderby sjukhus. På torsdagar är mottagningen bemannad med en sjuksköterska. Vid behov finns också tillgång till en läkare.

– Erfarenheterna från Piteå visar att vår målgrupp är glad över att få någonstans att vända sig med sina frågor och sin oro. Det här ger oss chans att sätta in behandling i ett tidigt skede, säger sjuksköterskan Cia Larsson.

Målet är också att motivera patienterna till att avsluta sitt missbruk.

Projektet pågår året ut. Under hösten sker en utvärdering innan beslut om verksamhetens framtid ska fattas.

– Vi anser att den måste få finnas kvar. I och med att vi får möjlighet att nå den här gruppen människor går det att förhindra blodburna infektioner, vilket gör att region Norrbotten på sikt kan spara genom att minska smittspridningen och antalet dyrbara behandlingar, säger ST-läkaren Frida Jakobsson.

Sjukvården uppskattar att det finns över 300 injicerande narkomaner i Norrbotten.