Det Kristdemokraterna skriver i sin motion är att det finns ett behov av att känna trygghet inom kommunen. Luleå kommun vill och ska vara en kommun där medborgare känner sig trygga. En del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan flera aktörer enligt motionärerna.

Enligt kristdemokraten Samuel Ek finns det en sak i vissa kommuner i Sverige som tillämpar en speciell evidensbaserad metod för samverkan mellan polis, kommun och andra intressenter. Den här metoden heter Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och bygger på erfarenheter och goda exempel runt om i landet med erfarenheter där samarbetet mellan kommunen och polisen varit givande. Den visar på hur man kan strukturera upp samverkan mellan kommun, polis och andra intressenter och arbeta kunskapsbaserat med trygghetsskapande åtgärder med utgångspunkt i åtta indikatorer som är viktiga ur ett otrygghetsperspektiv.

Samuel Ek föreslår i sin motion att Luleå kommun tar beslut om att införa metoden EST som en del i att uppfylla det samverkansavtal som finns mellan kommunen och Polisen.

Artikelbild

| Stefan Ström, kommunpolis i Luleå, säger att metoden fungerar bra i Boden. Han stöder KSs motion.

Kommunstyrelsen avslog motionen men Vänsterpartiet avstod.

– Jag vet att Vänsterpartiet ska prata med polisen för att få mer kött på benen, säger Samuel Ek.

Det kan betyda att när kommunfullmäktige går till beslut kan ett nej bli till ett ja.