I februari i år hade kommunen bjudit in till ett så kallat byggherremöte där man informerade om projektet Kronandalen och de olika etapperna för området.

– Intresset från byggarna är väldigt, väldigt stort, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Totalt är området indelat i sju etapper och totalt ska det bygga cirka 2 000 bostäder där. Markanvisningsprocessen som nu startat gäller den första etappen, som fått namnet Norra entrén. Området består av sex kvarter och ligger i den norra delen av området, mot Bensbyvägen. Där ska det bygga cirka 420 bostäder, i huvudsak flerbostadshus.

De som vill bygga har på sig fram till slutet av april att komma in med förslag och innan sommaren ska man ha gjort ett första urval. I december bestäms sedan vem eller vilka som får bygga och i augusti nästa år ska spaden sedan sättas i jorden.

– Den diskussion som nu återstår är priset för marken. Där har vi inom politiken ett jobb kvar att göra, säger Yvonne Stålnacke.

I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde på måndagen gav man också klartecken till att kommunen satsar 1,5 miljoner kronor för ett projekt för utveckling av elbussar. Kommunen har tidigare fått åtta miljoner kronor för att rusta hållplatser och investera i laddstationer.

Under året kommer LLT att köpa in fem elbussar och de ska trafikera linje 6, mellan Porsön och Kronan.

En annan fråga som stod på dagordningen gällde medborgarförslag. Sedan oktober 2014 har det, efter ett anonymt medborgarförslag, varit möjligt att lämna in anonyma medborgarförslag. Men det kommer det att bli slut med. Den som vill lämna ett medborgarförslag måste i framtiden måste uppge sitt namn.