Reservatsbildningen beslutades av länsstyrelsen i mitten av juni.

Duon som överklagar har varit del av det samråd som myndigheten genomfört innan beslutet togs, och har även fått lämna synpunkter.

Men de anser att de inte fått återkoppling och gehör innan beslutet togs.

Läs mer: På väg mot nya naturreservat (från 2017)

Överklagan grundar sig främst på två förslag som fastighetsägarna vill ha igenom.

1) Möjligheten att anlägga en stenkista vid djupkanten, för att säkra möjligheten att trots framtida landhöjning ta sig fram till fastigheten.

2) Ändra gränsdragningen av reservatet så att ett område som de utnyttjar för förvaring och uppställning av utrustning hamnar utanför reservatet.

Tallinsudden är ett av fyra natureservat som länsstyrelsen arbetat för på Sandön.