Kompetensförsörjningen blir den stora utmaningen för Northvolt, som börjar bygga batterifabriken i Skellefteå i höst. Etableringen i Skellefteå kommer att få konsekvenser även i Luleå tror kommunalrådet Niklas Nordström.

– Skellefteå kommer inte ensamt att kunna försörja hela verksamheten med kompetens, konsulter och underleverantörer. Vi har en dialog med Skellefteå och Northvolt om just det här, vi förstår ju att många företag i Luleå kommer att vara viktiga, universitet är viktigt när det gäller kompetensförsörjningen och sedan får vi se om vi också kan spela roll när det gäller möjliga etableringar, för det är ju många som ska vara underleverantörer åt Northvolt, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Northvolt Ett förväntas innebära 2 000 till 2 500 direkta jobb. Indirekt kan det bli tre till fyra gånger fler jobb genom byggen, skolor och andra företag enligt kommundirektören i Skellefteå.

– Vi förstår att vi måste alla spela en roll om den här etableringen ska bli verklighet, Skellefteå kan inte växa så snabbt att all kompetens och all personal kan finnas där, kommenterar Niklas Nordström.

Kan det bli så att människor väljer att flytta till Skellefteå i stället för att bo i Luleå?

– Det kommer absolut att vara en sån fråga. Alla i norra Sverige är medvetna om problematiken med befolkningsutveckling och kompetensförsörjning, säger Niklas Nordström och tar upp samarbetet som finns mellan de sex största kommunerna i Norrland för att förändra bilden av Norrland och få fler människor att flytta hit.

– Vi är fullt medvetna att det är en jättemöjlighet, men det är också en utmaning att säkerställa att det finns folk. Ingen av oss är intresserad av att det blir kannibalisering på någon annan, hävdar Niklas Nordström.

Batterifabriken kan leda till en liknade situation som i Malmfälten, där offentlig sektor har svårt att erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor när det går bra för gruvindustrin.

– Kompetensförsörjning är den absolut svåraste frågan vi har att hantera, den är långt svårare än ekonomin, för här handlar det om att övertyga människor att vilja bo i norra Sverige och flytta hit.

Niklas Nordström räknar med att de stora konsultföretagen i Luleå kommer att gynnas av Northvolts etablering. Batterifabriken kan också leda till att fler underleverantörer vill etablera sig i Luleå tror han.

– Det är därför vi är så mån om att sätta fart på det nya industriområdet, Hertsöfältet, för att förbereda oss. Taiga var det första, säger Niklas Nordström.