Niklas Nordström (S) tror fortfarande, trots vikande s-siffror i riket, på väljarnas stöd i Luleå.

"Vi känner ett jättestarkt stöd från Luleåborna", säger han i en kommentar på valvakan. Se klippet!