De norska och finländska regeringarna har fattat inriktningsbeslut om att bygga en järnväg för godstransporter mellan Rovaniemi och Kirkenes.

30-miljardersprojektet ligger helt i linje med den kinesiska regeringens vision om en "arktisk sidenväg" till sjöss från nordligaste Europa till östra Kina. En vision som enligt Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) vore skadlig för den ekonomiska utvecklingen i de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland.

– Skickar vi upp mineralerna till Kirkenes försvinner de direkt till Kina och det gör ingen glad här. Då blir det inga jobb och ingen tillväxt i vår del av Europa, säger Niklas Nordström.

Läs mer: Ishavsbanan – Norrbotten ratas

I regionen finns fyndigheter av bland annat kobolt, grafit, litium och koppar. Niklas Nordström tycker att det är viktigt att råvarorna – som är värdefulla för klimatomställningen – inte exporteras direkt. Om de i stället förädlas före export skapas arbetstillfällen i regionen.

– Enormt mycket pengar går åt om järnvägen ska byggas och dessutom mister vi kapacitet att skapa fler jobb. Det vore väldigt beklagligt. Hela världen vill ha de här mineralerna så det är klart att vi ska förädla dem.

Läs mer: "Malmbanan måste bli dubbelspårig"

Han jämför med stål- och pappersindustrierna.

– Vi har otroligt många fler jobb där än om vi bara skulle skeppa i väg råvarorna.

Därför måste regeringen aktivt påverka Norge och Finland, anser Niklas Nordström. I stället för en ishavsbana borde infrastrukturen mellan de nordiska länderna stärkas.

Läs mer: Näringsministern om länets ödesfrågor

I var sin ände av Malmbanan finns redan Narvik med en hamn vid Atlanten och Luleå som har en Östersjöhamn. Genom att stärka Malmbanan med dubbelspår, bygga Norrbotniabanan och få till den botniska korridoren med obruten järnväg längs både Norrlandskusten och Finlands kust skapas förutsättningar för att ta hand om mineralerna – och även norsk fisk – för att sedan skeppa varorna ut i Europa och världen.

I ett senare skede kan Malmbanan byggas ut i östlig riktning, mot Kaunisvaara och Finland.

– För Norrbotten är det viktigaste att få in allt det här i Malmbanans omlopp och i nästa steg, med Norrbotniabanan, knyta ihop med Finland. Skeppar vi till hamnar i norra Norge är risken stor att det bara är råvaran vi skickar.

Men medan Finland och Norge agerar ser den svenska regeringen på, anser Niklas Nordström.

– Vi underskattar kraften från Sveriges sida i det som händer i den här delen av Europa. Kartan ritas om på ett sätt man inte riktigt förstår på nationell nivå.