Den nya taxan införs på måndag, den 15 januari, och innebär att det hädanefter kostar lika mycket för barn och unga som för vuxna att utebli från en tandläkartid. Avgiften tas även ut vid avbokning senare än två timmar före stängning dagen före det planerade besöket.

Enhetlig uteblivandeavgift har testats i Västernorrland och Västerbotten. I Västernorrland har andelen uteblivna patienter minskat med flera procentenheter.

En utveckling som är eftersträvansvärd även i Norrbotten där det på flera håll råder dålig tillgänglighet. I Luleå tas till exempel nya vuxna och friska patienter inte alls emot.

– Vi måste få ned uteblivandet, det är bara så. Med tanke på hur dålig tillgänglighet tandvården har i dag blir den tid som finns tillgänglig ännu mer värdefull, sade folktandvårdens divisionschef Tomas Josefsson i oktober förra året.

Enligt Region Norrbotten skulle 5 000 patienter kunna få en tid om alla som får förhinder skulle avboka sina tider. I nuläget uteblir drygt sju procent av patienterna från sina tider.