– Det är dags att stå på egna ben och ytterligare stärka vårt fokus på unga tjejer, säger Kigge Fasth, vice styrelseordförande Tjejjouren Luleå.

Sedan 1998 har Tjejjouren i Luleå varit en självständig grupp inom Kvinnojouren Iris.

Beslutet att bilda en egen förening togs på Kvinnojourens årsmöte i februari och gäller från och med den 1 april 2019. Med sig tar Tjejjouren en anställd och den fristående lokal som sedan tidigare finansieras av Luleå kommun.

Artikelbild

| Kigge Fasth, vice ordförande i Tjejjouren Luleå.

– När man är en så pass stor förening som vi har tillhört, där vi har varit en liten del, känns det skönt nu att alla som är med kan fokusera helt på Tjejjourens verksamhet.

Den största skillnaden mellan föreningarnas verksamheter är att Tjejjouren verkar mer förebyggande och Kvinnojouren Iris jobbar mycket med att hjälpa kvinnor som redan är utsatta.

Tjejjouren har stödverksamhet i form av chatt och information i bland annat skolor.

Det är runt tio personer som är aktiva i föreningen. Det handlar om ideellt arbete i den mån var och en har möjlighet, men en person kommer alltså fortsättningsvis att vara anställd i Tjejjouren för att jobba med skolinformation.

Trots att de nu blir egen förening kommer Tjejjouren även fortsättningsvis ha en hel del samarbete med Kvinnojouren Iris.

– Ja, absolut. Exempelvis som vi har gjort på Hamnfestivalen och på andra olika sätt kommer vi att fortsätta göra det, säger Kigge Fasth.

Skyddat boende för vuxna och unga vuxna kommer även fortsättningsvis att skötas av Kvinnojouren Iris.