Vi har tidigare rapporterat om patienter som tvingats betala uteblivandeavgift till folktandvården trots att de har haft magsjuka eller andra åkommor. Folktandvårdens chef Tomas Josefsson har varit tydlig med att samma regler gäller oavsett orsak till frånvaron – avbokas tiden inte senast två timmar före stängning dagen före tas straffavgiften ut.

En hållning Jens Sundström tycker är alldeles för hård. Under onsdagens regionfullmäktige framförde han den åsikten i ett replikskifte med regionrådet Glenn Berggård (V).

– Folktandvården gör en orimlig tolkning i att svår sjukdom inte är skäl för att avboka utan kostnad. Han kan vården då avboka om tandläkaren blir sjuk? Det faller på sin egen orimlighet, sade Sundström i talarstolen.

Artikelbild

| Regionråd. Glenn Berggård (V).

Framför allt är han kritisk till att folktandvården och primärvården tolkar reglerna olika och att bedömningen till och med verkar kunna vara annorlunda mellan olika hälsocentraler och tandvårdskliniker.

– Kan inte se olika ut mellan verksamheterna. Syftet är gott, men man måste ha lika tillämpning.

Glen Berggård poängterar att det är skillnad mellan folktandvården och sjukvården, både när det kommer till lagstiftning och patientavgifter.

– Men tillämpningen inom respektive verksamhet ska förstås vara lika, sade vänsterpartisten.

Sedan i januari får alla patienter som uteblir från sina tandläkartider betala 400 kronor i straffavgift. Målet är att, med andra landsting som förebild, få ned uteblivandet och frigöra uppskattningsvis 5 000 tandläkartider per år.