Det handlar om att placera tre kommunala verksamheter, Återvinningen, Återvinningsmarknaden och placeringen av kommunens fordon, det så kallades Logementet på Kronan, på en kommunägd tomt, lilla Mjölkuddsberget, gränsande till Porsödalens industriområde. I så fall skulle Lövskataborna slippa en lokalisering som väckt många protester.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om Återvinningen i Luleå skulle kunna flytta till lilla Mjölkuddsberget tillsammmans med Logementet istället för till Lövskatan. Logementet hyser en stor del av kommunens fordonspark, som plogar och andra fordon.

– Planläggningsarbetet med Lövskatan fortsätter, deklarerade dock Niklas Nordström vid pressträffen på söndagseftermiddagen.

Artikelbild

Skiss. Området skulle kunna rymma både Återvinningen, återvinningsmarknaden och Logementet.

– Det blir två parallella planläggningar.

Men han och Yvonne Stålnacke tycker att en placering av Återvinningen/Återvinningsmarknaden och verksamheten vid Logementet vid lilla Mjölkuddsberget skulle vara bra på många sätt.

De båda kommunalråden berättar att lilla Mjölkuddsberget förut funnits med i bilden, när det talas om Återvinningens flytt. Men i det skedet gick en kraftledning genom området, en ledning som nu är borta. Kraftledningens säkerhetsavstånd skulle kapa bort så stora delar av området att den tillgängliga marken inte skulle räcka för Återvinningen och Logementet.

Niklas Nordström är mycket tydlig med att bostadsområdet Kronan med bland annat Kronandalen har högsta prioritet för kommunen. Förut har infarten till Kronandalen placerats vid den gamla vakten till regementsområdet, men nu har hela området vridits och nu måste man tänka om vad gäller infarten. I och med det behöver verksamheterna vid Logementet också en ny placering. Flyttar man både de och Återvinningen på samma gång, så skapas samordningsvinster för kommunen.

Artikelbild

| Kraftledningen flyttad. I och med att kraftledningen som gick över lilla mjölkuddsberget flyttats, räcker utrymmet till för såväl Återvinningen, som Återvinningsmarknaden och den kommunala verksamheten vid Logementet på Kronan.

En annan fördel är att där finnns möjligheter att öppna bergtäkter för att få fyllnadsmassor till de byggen och anläggningar som nu planeras, exempelvis på Kronan. Att öppna nya bergtäkter är ofta en lång och kostsam process.

– Vi ska heller inte sticka under stol med att vi tagit intryck av Lövskatabornas aktionsgrupp, säger Yvonne Stålnacke.

Kommunen äger det område som nu ska undersökas, lilla Mjölkuddsberget. Det är planlagt som naturområde. Närheten till järnvägen bör inte stoppa lokaliseringen tycker Niklas Nordström.

– Inte ens när det gäller en Norrbotniabana.

Det har talats om andra lokaliseringar av kommunal verksamhet i området, till exempel Räddningstjänsten, men enligt Yvonne Stålnacke finns i dagsläget inga sådana planer.

Läs mer: Lövskataborna väntar med glädjeskutten