Kirunapolitikern Sten Nylén anslöt sig till oppositionspartierna som inte ville att de rödgröna skulle få igenom sitt förslag om att skriva ned antalet fastställda vårdplatser på Sunderby sjukhus till 380, vilket är i enlighet med förändringar som redan är genomförda i verksamheten. Oppositionen ville fastställa antalet vårdplatser till 405 – och kunde med Nyléns hjälp få igenom sitt yrkande.

Nylén hjälpte också oppositionen att få igenom tilläggsyrkandet om att alla fastställda vårdplatser också ska vara disponibla förutom vid särskilda tillfällen och förslaget om att alla kommuner ska ha observations- eller lättvårdsplatser.

Läs mer: Regionledningen röstades ned

– Jag ser det här som en malmfältsfråga och en fråga för hela länet, säger Nylén om vårdplatsärendet som debatterades i över en timme.

– Om vårdplatserna minskar gör det att om man ska ned hit på en operation kan den ställas in på grund av att det inte finns vårdplatser. Så kan vi inte ha det.

Sten Nylén går inte längre på Socialdemokraternas gruppmöten och har röstat emot partiet vid flera tidigare tillfällen.

– För mig är medborgarna viktigare än partiet. Och jag kommer inte vara med nästa mandatperiod, jag har ju blivit utkastad.

Regionrådet Anders Öberg (S) säger att Nyléns agerande "inte är bra" och konstaterar att de rödgröna riskerar att förlora fler omröstningar.

– Konstigt om de skulle hjula här bland bänkarna, säger Sten Nylén.

För oppositionspartierna har nya möjligheter uppstått.

– De är inte i majoritet längre, de är en minoritet, säger oppositionsrådet Mattias Karlsson (M).

Hur ser du på att Sten Nylén är ett slags vågmästare?

– Vi försöker vinna gehör för våra åsikter och då spelar det inte så stor roll vilka som röstar för det. Naturligtvis hoppas vi få igenom får politik. Uppenbarligen är det så att majoriteten faller sönder, inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet, utan det är Socialdemokraterna som håller på att falla sönder.

Men oppositionen kommer inte att göra något särskilt för att utnyttja Sten Nyléns position, enligt oppositionsrådet Jens Sundström (L).

– Problemet är att vi aldrig vet i förväg om han tjänstgör eller inte, säger han.

Men gör ni upp med Sten Nylén?

– Nej, det har vi aldrig gjort och kommer aldrig göra. När ett ärende startar sin beredning vet varken vi eller majoriteten vilken majoritet det kommer vara i fullmäktige. Men en svag majoritet får ingenting gjort.

Tonläget i vårdplatsdebatten var stundtals högt och regionråden Anders Öberg och Glenn Berggård (V) gick hårt åt oppositionen. Öberg och Berggård anser att antalet vårdplatser redan har korrigerats i verkligheten, via verksamhetsförändringar, och att ärendet bara handlade om att politiken skulle slå fast det. Det handlar bland annat om avdelningar som gått över till mer dagverksamhet och stängt vårdplatser av den anledningen.

– Ändå en av de viktigaste frågorna de senaste åren, just tillgängligheten till vårdplatser. Fastställda vårdplatser är vår ambitionsnivå, hur många platser vi behöver för att slippa överbeläggningar, säger Mattias Karlsson.

Men är ramen verkligen så intressant? Är inte problemet att man inte lyckas hålla platserna öppna?

– Jag tycker det. Säger vi 100 platser kommer vi ha 80 öppna, säger vi 200 kommer vi ha 150 öppna. Det handlar om ambitionsnivå, säger Jens Sundström.