Beslutet togs i veckan av en enig socialnämnd.

– Jätteroligt att vi kan göra satsningen för den här målgruppen. Det är nära centrum och affärer, fina grönområden i närheten och bra förbindelse med kollektivtrafiken. Alla lägenheter ligger på samma plan och är väl anpassade för den här typen av verksamhet, säger Fredrik Hansson (S), ordförande i socialnämnden.

Servicebostäder och gruppbostäder är två områden där Luleå kommun har brist och stundtals inte kunnat svara upp till de lagstadgade kraven enligt LSS (lagen om stöd och service).

Artikelbild

| Fredrik Hansson, ordförande socialnämnden.

– Det stämmer att vi har haft en kö och att det finns ett stort behov av den här typen av bostäder. Nu vet vi att det finns personer som har gruppbostad som vill flytta vidare till det här serviceboendet och då frigörs ju platser på gruppboende också. Men i framtiden bör vi hitta fler lösningar. Det han handla om att bygga ytterligare ett gruppboende, säger Fredrik Hansson.

En av lägenheterna är en gemenskapslägenhet med personalutrymmen. Boendet ska bemannas dygnet runt för att säkra en trygg och aktiv boendemiljö.

Huset är nybyggt. Hur ser det ut med hyrorna?

– Det ska inte bli en dyrare kostnad för de som flyttar in. De har möjlighet att söka kommunalt bostadsbidrag.

Totalt har punkthuset 127 lägenheter.

När serviceboendet på Varvet öppnar har Luleå sex serviceboenden. Servicebostad riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det räknas ett mellanting mellan eget boende och gruppboende.