Luleå En personbil har kört in i mitträcken på väg 97 i höjd med Södra Sunderbyn. Olyckan har inträffat i södergående riktning.

Trafiken i körfältet mot Luleå leddes om Södra Sunderbyn och olyckan har skapat köer även i körfältet mot Boden.

Uppdatering

Räddningstjänsten har nu städat upp på platsen och trafiken ska flyta. Ingen blev skadad i samband med olyckan, däremot tog vajerräcket stryk. Mycket stryk.

Personbilen mejade ner hela 21 stolpar i mitträcket, något som inre befäl vid räddningstjänsten, Conny Qwarfort, tror kan vara någon form av rekord.

- Ja, jag tror nog det. I alla fall för personbilar, konstaterar han.