Pendeltågstrafik har diskuterats i många år och nu ska de formella besluten tas. Nästa vecka tas beslutet att starta tågtrafik på sträckan Luleå-Haparanda, tidigast från december 2020 och senare i vinter tas beslutet att starta pendeltågstrafik på sträckan Luleå-Boden från december 2018.

– Vi visar att ambitionen är att trafiken ska komma igång på hela sträckan. Jag tycker att det är logiskt att vi tar besluten i den här ordningen, säger regionrådet Maria Stenberg som är ordförande i direktionen för regionala kollektivtrafikmyndigheten och även sitter i Norrtågs styrelse.

Hon berättar att hon fört överläggningar med kommunalråden i Luleå och Boden om pendeltågstrafiken. Trafiken beräknas kunna starta med de tågsätt som finns tillgängliga inom Norrtågs system. Trafiken kommer att starta under den period då riksväg 97 byggs om på sträckan Södra Sunderbyn-Sävast. Eftersom bil- och busstrafiken kan drabbas av störningar kan det vara ett bra tillfälle att få fler människor intresserade av att ta tåget säger Maria Stenberg.

– När vi startar måste vi titta över bussystemet också, vi har varken folk eller pengar till båda. Det kommer att bli besvärligt med busstrafiken när de ska bygga om 97:an. Då blir pendeltåg ett attraktivt alternativ, säger Maria Stenberg.

Trafiken på sträckan Luleå-Boden var ursprungligen tänkt att starta redan i år och det som då diskuterades var sex dubbelturer på vardagarna, tre på morgnarna och tre på kvällarna.

När det gäller persontrafiken på Haparandabanan återstår flera praktiska frågor som måste lösas, inte minst finansieringen. Region Norrbotten och kommunerna har begärt att staten ska finansiera hälften av den årliga kostnaden på 20,6 miljoner kronor.

– Vi jobbar mot infrastrukturministern, säger Maria Stenberg.

Det krävs också fler tågsätt för att kunna trafikera Haparandabanan. Här är tanken att Norrtåg ska köpa något eller några av de pendeltåg som Uppsala län ska byta ut.

– Där ligger vi på Transitios styrelse för att vi ska få köpa tågen, säger Maria Stenberg.

Ytterligare en komplikation i sammanhanget är att Trafikverket planerar att installera ERTMS på Malmbanan 2021-2023. Signalsystemet finns redan på Haparandabanan.

Det krävs också åtgärder i Kalix och Haparanda. Kalix saknar en järnvägsstation och i Haparanda saknas elström fram till perrongen.

– Vi ser stora möjligheter men det finns en del saker som måste falla på plats, tågen ska gå i tid och människor ska tycka att det är attraktivt att åka tåg, säger Maria Stenberg.