Läs mer: Kopplas till tung brottslighet.

Läs mer: Förskola i lågor.

De senaste åren brottsligheten ökat på bostadsområdet Porsön. Bränder och stölder som många gånger har kunnat kopplas till ett löst sammansatt kriminellt gäng.

Artikelbild

| Med dessa kameror vill polisen och Luleå kommun öka tryggheten för medborgarna på Porsön.

Polisens intensifierade arbete med inriktning på en handfull personer har resulterat i en rad fällande domar.

I mars tog polisen i samarbete med kommunen nästa steg i kampen för ett tryggare Porsön när fyra övervaktningskameror monterades upp på prov.

I veckan beviljade Länsstyrelsen ett permanent tillstånd.

– Vi har som första området i polisens Region nord för tillstånd för kameraövervakning, säger Ulf Sköld, lokalpolisområdeschef i Luleå och Boden.

Grunden för att ansökan gjordes var en trygghetsmätning som gjordes 2016 som visade att Porsön ansågs vara mer otryggt än andra området i Luleå.

– Ur det perspektivet började vi jobba lite mer intensivt tillsammans.

Kommunalrådet Lenita Ericson konstaterade att kamerorna var en del i ett paket av åtgärder som krävs.

– Det här är en liten pusselbit av många som vi behöver göra. Lulebo jobbar aktivt och har förvärvat hälsocentralen, och det förs också diskussioner hur de verksamheter som finns i centrum, hur de kan bli mera öppna. Att bygga ett lite mer levande Porsö centrum, för det är en ganska tråkig och död miljö, säger Lenita Ericson.

Ulf Sköld berättade att flera studiebesök var genomförda, bland annat i Örebro där projektet Effektiv samverkan för trygghet pågår. Han tror att kamerorna kan vara en väg mot en tryggare miljö för de boende på Porsön.

På vilket sätt kan ni från polisen ta hjälp av övervakningskamerorna?

– Om vi får indikation att något händer, då kan vi titta på vad som händer och kan lagra det i två månader. Vi kan ta ut bevisvärde av det.

Med hjälp av kamerorna utreds en stöld av polisen sedan en tid tillbaka.

– Det är en av kamerorna som är anledningen till den här utredningen, säger Ulf Sköld.

Den misstänkta mordbranden på Strandens förskola var utanför kamerornas räckvidd, uppger han.

– Det är viktigt att påpeka att det här är en pusselbit bland många, för att skapa ett tryggt Luleå. Vi måste göra många andra bra saker, som att ha ett bra arbete i skolan. Att se tidiga signaler när barnen mår dåligt eller far illa, säger Lenita Ericson

Är inte det inte ett misslyckande att ni måste sätta upp kameror?

– Då kan man fråga vems misslyckande det är? I den bästa av världar skulle vi inte behöva några övervakningskameror.