Det var efter moderns bortgång som polismannen utsågs som ansvarig för bouppteckningen i samförstånd mellan syskonen. När det drog ut på tiden kontaktade ett av polismannens syskon Skatteverket. Beskedet blev att bouppteckningen hade registrerats ett halvår tidigare.

Men det visade sig att uppgifter inte stämde.

Den efterföljande utredningen visade en rad felaktiga uppgifter. Polismannen hade bland annat uppgett att syskonen var på närvarade vid förrättningen, vilket var felaktigt.

En rad belopp var dessutom felaktiga.

När syskonen via mail krävde att polismannens skulle redovisa sina förehavanden, blev svaret förfalskade kontoutdrag.

Under rättegången uppgav polismannen att han aldrig haft avsikt att tillskansa sig pengar från dödsboet. Inte heller att vilseleda sina syskon.

– Jag ville tvärtom att fördelningen skulle bli rättvis, sa polismannen under rättegången.

En del av pengarna, 170 000 kronor, var en del som modern ville att han skulle använda till att rusta upp en stuga som han fått av henne, uppgav polismannen under tingsrättsförhandlingen.

Han döms nu för missbruk av handling scannat in felaktigt saldobesked gällande en livförsäkring och skickat till sina syskon. Han döms också för dataintrång efter att eftersökningar gjorts i polisens nätverk.

Polismannen hade även utgett falska kopior på saldobesked till syskonen men frias på den punkten eftersom brottet han åtalats för, osann försäkran, har preskriberats.

Han döms till 60 dagsböter och tvingas lämna sitt arbete.