– Vi ser ett ökat behov bland hemlösa, säger socialchef Mikael Lekfalk, som utrett frågan sedan i februari.

På måndagen presenterades upplägget för kommunstyrelsens arbetsutskott. En majoritet sade ja till förslaget, medan moderaterna är emot.

Det var under vintern 2014/15 som Luleå kommun vidtog akuta åtgärder för att hjälpa EU-migranter i deras utsatta position. Två tillfälliga boenden upprättades i Svartöstaden respektive Gammelstad.

Nu kommer ett förslag om ett permanent härbärge.

– Vi har hittat en lösning i sambete med ideella organisationer, främst inom svenska kyrkan. Vi har ingen lokal klar, men det arbetet kommer att intensifieras efter att politikerna gett klartecken, förklarar Mikael Lekfalk.

Domprost Charlott Rehnman betonar dock att Svenska kyrkan inte tagit något formellt beslut i frågan, men bekräftar att samtal pågår på tjänstemannanivå.

Härbärget ska innehålla 16 platser. Det ska vara öppet året runt och kommer att drivas med hjälp av ideella krafter.

Luleå kommun förbinder sig att betala för lokaler och personal. Satsningen beräknas att kosta två miljoner kronor per år.

Tanken är att boendet ska vara öppet för hemlösa, men inte för personer med missbruksproblem som har andra härbärgen att vända sig till.

I dagsläget ser härbärget ut att hamna i antingen Luleå centrum eller på bostadsområdet Örnäset.

– Vi hoppas att öppna redan den första januari, men det kan bli tidigare om kylan sätter in, förklarar Mikael Lekfalk.

Josh Armfield från EFS-kyrkan uttrycker glädje över förslaget.

– Det är bra att något görs så att vi slipper uppleva samma kris som förra vintern. Det är bra att Luleå har en plan och är förberedd när kylan kommer.

Enligt Armfield finns det i dag ett 15-tal EU-migranter i Luleå som övernattar i sina bilar.

Den 13 oktober kommer frågan att dyka upp på kommunstyrelsens bord.

Luleå kommun inväntar också de nationella riktlinjer för utsatta EU-medborgare som efter nyår av regeringens samordnare Martin Valfridsson.

– Jag förväntar mig att det kommer att innehålla direktiv och vägledning för Sveriges kommuner. Den är aviserat att presenteras i februari och efter den får vi ta ställning om det påverkar vår verksamhet, säger Mikael Lekfalk