Den senaste tidens artiklar om att folktandvården tar ut en straffavgift på 400 kronor för försent avbokade besök enligt deras rutiner har väckt reaktioner. Ett av argumenten till att alla debiteras oavsett ursäkt är att det fungerar likadant i övriga samhället, även sjukvården.

Enligt primärvårdens regelverk så får öppenvården debitera den patient som avbokar senare än två timmar innan stängning vardagen före bokad tid. Men enligt Mats Weström, stab närsjukvård, som jobbat inom primärvården i 25 år är det ovanligt att så sker.

– Min erfarenhet från primärvård är att hör bara folk av sig och har en rimlig förklaring, så som att man fått magsjuka eller att man kör fast i en snödriva, så debiteras man inte, säger han.

Artikelbild

Däremot, om någon uteblir utan att höra av sig, då debiteras patienten.

Straffavgiften inom primärvården för ett vanligt besök ligger på 200 kronor, ett fåtal andra besök ligger på 300 kronor.

Till skillnad från folktandvården är det ovanligt med avbokningar inom primärvården, likaså att patienten uteblir.

– Även de som uteblir utan att höra av sig är vi rätt snälla mot. Om vi vet att det till exempel rör sig om demens, psykisk sjukdom eller en icke autonom patient ser vi snarare ett uteblivande som att här är något galet och söker i stället upp patienten för att se vad orsaken var.

Artikelbild

| Mats Weström, stab närsjukvård.

Anledningen till att folktandvården skärpt reglerna kring avbokning och uteblivna besök är att alltför många som behöver tandvård inte kan få en tid. Tillgängligheten är som sämst i Boden, Luleå, Kiruna och Gällivare.

– På de orterna kan i princip vanliga vuxna kövårdspatienter inte komma in på tandvården överhuvudtaget, säger Tomas Josefsson, divisionschef för folktandvården.

Artikelbild

| Chefen. Tomas Josefsson, divisionschef för folktandvården.

I övriga delar av länet ser tillgängligheten just nu bra ut.

Orsaken till köerna är den demografiska utmaningen, andelen äldre som vill ha service växer samtidigt som andelen som jobbar minskar.

– Det är svårt i dag men det blir ännu värre i framtiden. Det kommer att vara så svårt att få en tid till tandläkaren så att har man fått en måste man vara oerhört rädd om den. Det är också en del av bakgrunden till de striktare reglerna.

Kritiska röster pekar på att asylsökande är orsaken till den bristande tillgängligheten, Tomas Josefsson tillbakavisar påståendena och menar att det inte finns någon koppling mellan mycket asyl och besvärlig tandvård.

– Våra mätningar visar att när antalet asylsökande var som störst var ökningen ytterst marginell. På de orter där vi har höga asylsökandetal finns inga problem med tillgängligheten. Jag tror dessutom att de har andra problem än tandvård.

Läs våra tidigare artiklar i ämnet:

Ombads ta magsjukt barn till tandläkaren

Magsjuka är populärt att skylla på

Tvingades bära sjukt barn till tandläkaren

Regionrådet: Borde vara ett skäl

Liberalerna på krigsstigen

Dyrare missa tandläkartiden