Råek är en förkortning för den ekonomiska förening där privatpersoner, företag och föreningar i Råne älvdalsområdet är delägare. Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och visionen är att öka attraktiviteten och möjligheter för boende i området. 
De senaste fem åren har Jenny Engström från Valvträsk varit verksamhetsledare där. Under fredagen fick hon ta emot ett stipendium från Sparbanksstiftelsen i Norrbotten på 25 000 kronor. 
– Jag hade inte ens kunnat drömma om att jag skulle få det här. Jag är överraskad, rörd, glad och tacksam, säger hon. 
En del av motivering löd: ”Med stort hjärta och engagemang bidrar hon till utveckling och synliggörande av sitt älvdalsområde”. 
–  Det är så roligt att jobba med utvecklingsfrågor och jobba där vi bor och verkar, säger hon. 
Bland annat byggs just nu en så kallad multiarena vid Älvskolan i Gunnarsbyn. Det är en idrottsanläggning med två handbollsliknande mål och med en sarg runt den 24 meter långa och 12 meter breda planen. Där kommer ett modernt och miljövänligare konstgräs att läggas och vintertid är tanken att göra en isbana som kan nyttjas till skridskoåkning. 
Råek har varit drivande här sökt och också beviljats bygdemedel från Länsstyrelsen. Trettio procent av finansiering står Råek själv för: 
– Vi har under många år arbetat med utvecklingsfrågor. Och ibland ger det ett överskott. Och överskottet ska sedan återinvesteras i bygden och det här är just en sådan sak, säger hon. 
Vad ska du göra med pengarna?
–  Jag vill hälsa på min bror som har hus i närheten av Alperna i norra Italien och dit har jag inte varit. Det vore en drömresa att kunna ta med hela familjen och åka dit. 

Joakim Nordlund