Inne ett konferensrum på brandstationen i Luleå råder febril aktivitet. Här arbetar ett tiotal personer – räddningstjänstpersonal från Piteå, Kiruna, Boden och Luleå, en representant från länsstyrelsen och en från frivilliggrupperna, FRG – för att stötta ett 80-tal brandbekämpare som är igång runtom i länet.

Alla har var sin bärbar dator uppfälld, flera telefonsamtal rings samtidigt och på bordet står det skålar med snacks.

Arbetsdagarna har varit långa, från 7.30 till 22.30, och tillresande personal har fått bo över på brandstationen, berättar Patrik Bylin, räddningschef i Luleå.

Artikelbild

| Linda Bergmark, räddningstjänsten Piteå, Patrik Bylin, räddningschef i Luleå coh Robert Svanberg, länsstyrelsen, arbetar med att fördela resurserna i länet och skapa sig en samlad bild av de pågående skogsbränderna.

På väggen hänger en karta där alla pågående bränder är markerade. Just nu handlar det om 20 skogsbränder. Nio är överlämnade till markägare som själva får hantera eftersläckningsarbetet, medan elva hanteras av räddningstjänsten.

– Det är samma tre som vi har fokus på som tidigare – två i Jokkmokks kommun och en i Gällivare, säger Patrik Bylin.

Någon tar emot ett samtal från fjällräddarna. De har fått i sig rök och behöver andningsmasker utskickade åt sig.

– I normala fall är det ett inre befäl, en ensam person, som sitter i SOS lokaler och stöttar styrkor och befäl i länet, men med alla de bränder vi har nu blev det för mycket för en person, så i onsdags beslutade vi att inrätta en stab, berättar Patrik Bylin.

Artikelbild

| Ett av stabens syften är att skaffa sig en samlad bild över läget.

Det är ovanligt att det är så många pågående bränder samtidigt på så många olika platser som alla kräver resurser, förklarar han.

– Syftet med staben är att få en samlad bild över läget och att stötta dem som är ute på olycksplasterna så att de inte ska behöva jaga mer slang eller mer folk när de är ute i skogen.

Artikelbild

| Sofie Bergström, räddningstjänsten Luleå, och Kaj Nyström, räddningstjänsten Boden, konfererar om vilka åtgärder som behöver vidtas.

En annan uppgift är att prioritera var resurserna ska sättas in när de inte räcker.

– Alla vill ju till exempel ha helikoptrar, men vi har inte hur många som helst och då får vi fördela dem.

Hur länge staben ska vara igång är inte bestämt.

– När vi startade i onsdags planerade vi fram till måndag. Nu inser vi att det inte kommer att räcka, utan vi planerar för nästa vecka också.

Fyra ytterligare bränder uppstod under fredagen i ett band där åskan drog fram – två i Björkholmen i Jokkmokk , en norr om Torneträsk och en i Gällivare.

– I Gällivare gick det så illa att blixten slog ner i marken nära ett fritidshus som brann ner.

Ingen person kom till skada som tur var. Men fler åskväder väntas.

– Åska kan lätt starta nya bränder men kommer ju också med regn, så den kan både hjälpa och stjälpa. Och man ska inte på något sätt tro att faran är över för att det kommer en regnskur.

Där det uppstår nya bränder måste de snabbt släcka dem för att undvika fler större bränder, konstaterar Patrik Bylin. Han påminner om att det fortfarande råder eldningsförbud och att man ska vara extremt försiktig när man är ute i skog och mark.

Hur långt räcker resurserna?

– Försvarsmakten och frivilliga är en jättestor hjälp. Men det är ansträngt nu och det kommer att vara ansträngt framöver. Vi håller hela tiden på att ringa till grannkommuner, grannlän, men också till Norge och Finland för att få mer hjälp.

Förfrågan till grannländerna gick iväg på fredagen och de väntar ännu på besked från dem.

Vad vill ni ha för hjälp från Norge och Finland?

– Personal primärt, men även andra eventuella resurser som de kan bistå med. Det kan vara pumpar och slangar.

Någon hjälp från södra Sverige kan man inte hoppas på.

– Vi har regelbundna kontakter med MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vill man ha nationell hjälp går man via dem, men hjälpen behövs ännu mer söderut, där läget ser ännu värre ut. Så vi kan inte räkna med någon hjälp därifrån.