LÄS MER: Nya råttlarmet: "De är överallt"

En boende i Rutvik blev det yttersta beviset på råttproblematiken när han under förra sommaren fångade uppåt ett 20-tal råttor på sin tomt. Möjligtvis kulminerade byns råttproblem när han i augusti pricksköt den trettonde - en gigantisk jätteråtta - med luftgevär utanför huset i Brännan i utkanten av Rutvik, inte långt från platsen där råttorna ansågs ha bosatt sig - avfallsanläggningen.

LÄS MER: Sköt ihjäl gigantisk råtta: "Jag grips av panik"

Artikelbild

| Den här skjutna monsterråttan blev symbolisk för byns problem den råttinfesterade sommaren 2017.

Efter polisanmälningar, miljöinspektioner och råttlarm sattes ett omfattande dödsprojekt igång för att utrota råttorna och under våren 2018 tycktes råttkolonin ha nedkämpats.

LÄS MER: Greencare om råttproblemen: "Finns inga råttspår"

Greencare solutions affärsutvecklingschef Robert Thelin berättar att företaget sedan dess fortsatt har ett abonnemang hos ett bekämpningsföretag och att de riggar fällorna med de råttgiftsfyllda gryn som använts för att ta död på skadedjuren. Grynen som tas ur fällorna har blivit färre och färre, men det kommer alltid att finnas skadedjur i någon mängd, menar Thelin.

– Vi får in mycket avfall och det försvinner mycket avfall, men det går aldrig att utrota det här från planetens yta, säger han.

Artikelbild

| För ett år sedan sköt Per Kinnunen jätteråttan, som var så stor att den förbryllade råttexpertisen, utanför hemmet i Brännan i utkanten av Rutvik.

I den lokala Facebookgruppen, som förra sommaren fylldes av bilder på fångade råttor, skjutna råttor och hål in under altaner, har det nu i sommar handlat mer om ett antal bortsprungna katter och irriterande skräp som har dumpats på återvinningsstationen. En rundfrågning visar att det har gjorts ett fåtal misstänkta observationer, mest under våren och några enstaka gånger under sommaren. En råtta som haft oturen att bli överkörd har hittats i ett villakvarter bland annat. Men några bilder på råttor som fångats i Rutviksbornas fällor har inte synts till på länge.

– Allt som är negativt tenderar att dyka upp där så det får man se som ett gott tecken, säger Robert Thelin.

Däremot talar både Rutviksbor och Robert Thelin om att det har varit ovanligt mycket sorkar i farten.

– Det är ett sork-år, säger Robert Thelin.

Vi har inte lyckats nå ansvariga på miljökontoret på Luleå kommun för kommentarer, på grund av omfattande telefoniproblem som drabbat kommunen under onsdagen.