Sedan 2009 är det förbjudet inom EU att handla med produkter från sälar. Men regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) tycker inte att förbudet fyller någon funktion i Östersjöområdet efter att riksdagen beslutat att införa licensjakt på säl.

LÄS MER:Ja till licensjakt på säl

– Förbudet infördes för att skydda sälarna mot tjuvjakt. Nu borde förbudet tas bort eftersom det riskerar att ställa till med problem, säger han i ett pressmeddelande.

Lindfors tror att jägare kan låta bli att ta hand om kropparna om pälsen och köttet inte får säljas. En skjuten säl som lämnas i havet sjunker till botten och flyter först när gaser bildats i kroppen, vilket kan bidra till övergödning av Bottenviken.

– Det här är också en etisk fråga. Att skjuta djur utan att ta tillvara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Troligtvis kommer det också att krävas andra stimulansåtgärder om vi skall lyckas minska sälbestånden och på så sätt skapa förutsättningar för att öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel med fisk från havet.

Oppositionsrådet Anders Öberg (S) ställer sig bakom Lindfors. Region Norrbotten har väckt frågan om att tillåta handel med sälprodukter inom Östersjökommissionen, som är ett samarbetsnärverk för maritima och perifera regioner.

– Direkt efter vi lyfte frågan började det röra på sig. Det finns ett stort intresse för frågan men den upplevs fortfarande omöjlig att förändra, säger Anders Öberg.