Förslaget går ut på att räkna bort så kallade tekniska vårdplatser – till exempel akut- och förlossningsplatser – från det totala antalet vårdplatser, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Samtidigt ska antalet vårdplatser fastställas enligt förändringar som redan har skett i verksamheten. Det handlar bland annat om att kardiologin vid Sunderby sjukhus har övergått till att vara en dagverksamhet och har stängt sina sex vårdplatser. Dessutom har gynekologi/obstetrik stängt 18 platser och en intensivvårdsplats har försvunnit när verksamheten har delat upp i en medicinsk och en kirurgisk intensivvårdsavdelning.

I och med förslaget sjunker antalet fastställda vårdplatser i Sunderbyn från 405 till 380 platser.

Artikelbild

| Glenn Berggård - en av debattörerna.

Men oppositionen är emot förslaget. Alla partier är överens om att skilja på vanliga och tekniska vårdplatser, men Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Moderaterna har alla yrkat på att 405 fastställda platser ska finnas kvar. Oppositionspartierna kopplar det till de problem med överbeläggningar som finns i Sunderbyn.

– Majoriteten har skurit ned antalet vårdplatser och det är inte bra, inte tillfredsställande, säger Lars-Åke Mukka (C).

Men den kopplingen går inte att göra, enligt regionrådet Anders Öberg (S). Förslaget går endast ut på att se till att antalet fastställda platser överensstämmer med verkligheten.

Problemen med överbeläggningar handlar om att verksamheten i dag inte lyckas bemanna och därmed hålla de fastställda platserna öppna. De disponibla vårdplatserna (platserna verksamheten håller öppna) är överbelagda, men antalet fastställda vårdplatser är tillräckligt, framhåller Anders Öberg och regionrådskollegan Glenn Berggård (V).

– En förvirrad diskussion och debatt. Det här handlar om förändringar i vården som gör att man inte behöver vårdplatserna, säger Anders Öberg.

Glenn Berggård:

– Det handlar om verksamhetsförändringar som gjorts och varit lyckosamma. Ett steg mot mer öppenvård är ett steg i rätt riktning.

Men oppositionspartierna får stöd av Sten Nylén (S) – och därmed faller de rödgrönas förslag i fullmäktige under onsdagseftermiddagen.

Uppdatering klockan 13.30: Sten Nylén röstade emot sitt parti och stödde oppositionen. Även Sverigedemokraterna röstade med de övriga oppositionspartierna.

– Vi ska inte dra ned antalet vårdplatser, säger Sten Nylén.

Därmed föll oppositionens förslag. Oppositionen vann omröstningen med 36–35 och antalet fastställda vårdplatser vid Sunderby sjukhus ska hädanefter vara 405.

Hur platserna ska fördelas är okänt. De 25 platser blocken är oense om, men som nu alltså ska vara kvar, ska inte längre vara knutna till kardiologi, gynekologi/obstetrik eller någon av intensivvårdsavdelningarna.

– Upp till verksamheten att avgöra, säger Lars-Åke Mukka.

Alla partier är överens om antalet vårdplatser på sjukhusen i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Den enda förändring som görs där är att de tekniska vårdplatserna räknas bort, av statistikskäl.

Uppdatering klockan 13.39: Även Jens Sundströms (L) tilläggsyrkande om att alla fastställda vårdplatser också ska vara disponibla fick bifall av regionfullmäktige, bortsett från storhelger, sommar eller vid särskilda beslut. Sundströms andra förslag om att det ska finnas observations- eller lättvårdsplatser i alla kommuner röstades också igenom.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet om observations- och lättvårdsplatser. I den andra halvan av salen, bland oppositionen, applåderades det när ordföranden satte klubban i bordet.