Det framgår av en nyligen färdigställd rapport.

Kritiken handlar bland annat om otillräckliga utbildningsinsatser. Många av de som intervjuats har inte tagit del av någon utbildning i frågorna.

Revisorerna efterlyser även tydligare attestkontroller, beslut om visselblåsarfunktion i samtliga bolag och strukturerad uppföljning av arbetet. De anser att moderbolaget Luleå kommunföretag bör ta en mer samordnad roll.

Lulebo och Luleå energi är de kommunala bolag som hunnit längst i det förebyggande arbetet, anser revisorerna.

Övriga kommunala bolag är Luleå lokaltrafik, Luleå miljöresurs och Luleå hamn. Tillkommer under 2019 gör Luleå Business Region AB.