Riksbyggen kommer, som Kuriren tidigare berättat, att bygga 80-100 nya lägenheter på Kronan, det gamla regementsområdet i Luleå. Området ska bli en stadsnära stadsdel med över 3 000 bostäder. Bygget av den kommande etappen beräknas kunna börja under 2017 och om allt går enligt plan ska det vara klart för inflyttning 2018/2019.

– Vi är mycket glada över förtroendet och ser nu fram emot att bygga nya lägenheter i Luleå med fokus på de naturnära kvaliteterna samt miljöfrågorna. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och det ska bli spännande att vara med och skapa en ny stadsdel, säger Roland Askebrand, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Sedan Luleå kommun tog över det gamla regementsområdet Lv7 i Kronandalen har det används som markreserv. Riksbyggen är en av sex byggherrar som kommer att vara med och bygga den kommande etappen. De 80-100 lägenheterna kommer att fördelas på två bostadsrättsföreningar.

– Vi kommer att använda oss av Riksbyggen prisbelönta och systematiska arbete med att återskapa och tillföra ekosystemtjänster (naturvärden) direkt i stads- och boendemiljön. Det innebär att vi kan ma?ta vad naturen bidrar med pa? just den platsen och sedan agera fo?r att ekosystemtjänsterna ska minst kunna bidra pa? samma sa?tt na?r omra?det a?r fa?rdigt, och gärna lite till, säger Roland Askebrand.

Med ekosystemtja?nster menas nyttor som naturen skapar fo?r oss alla – det kan vara att minska buller, binda koldioxid eller att rena vatten. Riksbyggen kommer även att planera för att föreningarna ska kunna ha en elbilpool samt erbjuda många och lättillgängliga cykelparkeringsplatser.

Regementet i Kronandalen var aktivt mellan 1942 och 1992. Arbetet med att förändra området påbörjades redan 2004 och Riksbyggen har varit med och byggt i de tidigare etapperna. Stadsdelen består i dag av sex områden; Kronanhöjden, Östra Kronan, Kronanbacken, Lulsundsberget, Kulturbyn och Kronandalen. I dagsläget finns 650 bostäder i stadsdelen.