Rikshems fastighetschef Ulf Ohlsson ger samma undvikande svar som tidigare när det gäller frågan varför Rikshem inte har anslutit sina hyreslägenheter till Bostad Luleå. Han påpekar att han inte var anställd i bolaget då affären med Luleå kommun gjordes, han anställdes senare.

– Jag var inte med vid affärsuppgörelsen, jag känner inte till någon löfte, säger Ulf Ohlsson.

Ulf Ohlsson återkommer till svaret som han gett tidigare, Rikshem har ett projekt i södra Sverige som man vill utvärdera.

Artikelbild

| Egen kö. Sommaren 2018 är det dags för inflyttning i de två punkthus som Rikshem bygger på Klintbacken. Lägenheterna fördelas via Rikshems lägenhetskö.

– Vi har ett projekt som vi vill utvärdera och se hur det fungerat och dra lärdom av det, så vi vet hur vi eventuellt ska hantera en anslutning till Bostad Luleå, säger Ulf Ohlsson.

Uppgifter om lediga lägenheter måste i så fall föras över från Rikshems datasystem till Bostad Luleås system. Det kräver i dag en manuell hantering, uppgifter tas ut manuellt och skickas via mejl, som sedan skrivs in i systemet.

– Vi tittar på möjligheten att göra det på ett mer rationellt sätt. Det förs inte över med automatik, säger Ulf Ohlsson.

En annan aspekt handlar om dataskyddsförordningen, Rikshem har en egen bostadskö och det finns flera tusen personer som köar för en lägenhet i Luleå.

Artikelbild

| Strävar uppåt. På Klintbacken bygger Lindbäcks bygg två punkthus åt Rikshem. Husen har trästommar och blir sju våningar höga, med totalt 94 hyreslägenheter.

– De måste lämna godkännande om vi lämnar över uppgifter om dem till annan part, säger Ulf Ohlsson.

Rikshem har haft många andra saker att jobba med i och med förvärvet av 1 600 lägenheter från Lulebos bestånd.

– Vi står inte still med hyresgäster, vi har en fungerande bostadkö.

– Sedan är det givetvis så att ett antal icke Luleåbor har getts möjlighet att flytta till Luleå, eftersom vår kö går litet fortare än Bostad Luleås eftersom vi inte har funnits lika länge i Luleå. Det krävs inte lika lång tid för att få en lägenhet i Luleå via Rikshems kö, säger Ulf Ohlsson.

Eftersom Rikshem bara har funnits sedan 2011 har bolaget en kortare bostadskö än vad Lulebo hade. Men å andra sidan har Rikshem färre lägenheter i Luleå påpekar Ulf Ohlsson.

Sommaren 2018 väntas inflyttning ske i de två nya punkthusen på Klintbacken som Lindbäcks bygger åt Rikshem. Punkthusen får totalt 94 hyreslägenheter.

Nästa större bostadsprojekt i Luleå handlar om att bebygga kulturbyn på Kronan. Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan för området.

– Den ska vara klar under 2018, förhoppningsvis under första halvåret. Det blir betydligt fler bostäder än på Klintbacken, säger Ulf Ohlsson.