Skattereformen lades fram av den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister och trädde i kraft 1 juli 2007. Sedan dess har en dramatisk ökning skett på tjänsten där företaget som utför tjänsten gör ett avdrag på arbetskostnaden på beställarens faktura.

– Vi betalade ut drygt 5 miljarder 2018 för de här tjänsterna, säger Alexandra Jansson, samordnare för rut- och rotavdrag på Skatteverket.

I Norrbotten har avdragen de fem senaste åren ökat med 55 procent. 2013 utbetalade Skatteverket 27 902 587 kronor i skatteavdrag i Norrbotten för ruttjänster.

Artikelbild

| Det gör klart mest rutavdrag för städtjänster i Norrbotten och Sverige. Det uppger Alexandra Jansson på Skatteverket.

Förra året var den siffran 62 899 641 kronor. Totalt begärdes det avdrag för 484 tjänster under 2018.

Det här är en ökning som följer riket i övrigt

Luleå toppar statistiken med 119 stycken avdrag och 35 478 864 kronor, följt av Piteå med 9,2 miljoner kronor och Boden med 5,3 miljoner.

Alexandra Jansson konstaterar att debatten inledningsvis var stor, men att ökningen trots allt är stigande i hela landet.

– Det verkar som att många efterfrågar de här tjänsterna, och den största är städ. Den har funnits med hela tiden, säger hon.

Från och med 2016 tillkom nya tjänster som det går att dra av arbetskostnader för, vilket i förlängningen har inneburit en fortsatt ökning, uppger Alexandra Jansson.

– Man får skattereduktion för flytt, man får skattereduktion för ytterligare trädgårdstjänster, man får skattereduktion från 2017 för att reparera vitvaror. Och flytt är en väldigt populär tjänst. Arbetskostnaden vid flytt mellan bohag.

Kan du säga något om var man utnyttjar de här tjänsterna mest?

– Man kan väl säga att det är i storstäderna, där söker man mest rut eller rot generellt. Men det har ju koppling till inkomstnivåer också. Har du haft högre inkomster och betalat in skatt, då har du också ett större utrymme att göra skattereduktionen. Så det följder det mönstret.

Skillnaden mellan rut och rot är i första hand subventionsgraden i första hand, uppger Alexandra Jansson. I dag får man dra av 50 procent på ruttjänster, och 30 procent på rot.

Efter lagändringen 2016, då subventionsgraden sänktes från 50 till 30 procent på rot, minskade avdragen dramatiskt.

– 2015 betalade vi ut 19,8 miljarder i rot. Det sjönk drastiskt 2016 till 11,2 miljarder.

Sedan 1 juli i år infördes en fördubbling av rutavdraget till 50 000 kronor för alla under 65 år. Samma regler gäller redan för de som är äldre.