Ansökan hade skickats in av Udtja sameby, som fått koordinater för honans ide eftersom hon fram till förra hösten deltog i ett forskningsprojekt där hon fått namnet Tjirsja.

Björnhonans ide låg mitt i samebyns kalvningsland, och eftersom hon har tvååriga ungar anses hon som en individ som gör mycket stor skada. Beslutet om avslag togs förra veckan.

Läs mer: Sameby vill skjuta sändarförsedd björn

– Vi har förståelse för samebyns oro men eftersom det gått två veckor sedan ansökan och björnen ännu inte gjort någon skada har vi dragit slutsatsen att hon inte är kvar i området. Vi hade kunnat ansöka om koordinater för björnhonan hos Sveriges lantbruksuniversiet men vi valde att inte göra det, säger Lina Segerlund, chef för naturmiljöenheten.

Samebyn har möjlighet att ansöka igen om björnarna börjar göra skada.