Den nya infarten fanns med i den detaljplan som nyligen antagits och som bland annat möjliggör byggandet av Facebooks tredje serverhall, som blir dubbelt så stor som de tidigare.

Läs mer: Facebooks storsatsning i Luleå

Men Luleå kommun vill nu göra en ändring i detaljplanen och i stället använda sig av den nu gällande infarten. Det framgår av handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte på måndag.

– Under arbetets gång har man kommit fram till att det är helt onödigt med en ny infart. Det är bättre ekonomi och bättre estetik att behålla den befintliga, säger Frida Wikström, samhällsstrateg vid stadsbyggnadsförvaltningen.