Hur överraskande kom Socialdemokraternas ras på drygt elva procent?

För dem själva närmast chockartat. Det fanns en förberedelse på att man skulle mista egen majoritet men inte att tappet skulle ligga på den här nivån. Tappet är oväntat stort även om man räknar in rikstrenden. Inget missnöjesparti är heller bildat, exempelvis Skolpartiet, utan väljarna har spritt ut sig på olika etablerade partier.

S vill fortsätta regera. Vilka alternativ har man?

Att hitta ett parti för ett majoritetssamarbete vore det tryggaste alternativet och det är säkerligen S förstaval. Att regera i minoritet och räkna med hoppande stöd i olika frågor kan gå men ser komplicerat ut med 24 av 61 mandat. Att inleda ett valtekniskt samarbete med något parti, liknande det som S haft med MP och V tidigare, är ett tredje alternativ. Men det kräver också ett samarbete och en majoritet för att få igenom budgeten.

Vilka konkreta samarbeten kan man tänka sig?

Egentligen bara två. Det traditionella är att S och V kommer överens och får majoritet (31/61 mandat). Något som sannolikt innebär en vänstersväng i politiken, enligt de signaler som V-ledaren Nina Berggård skickat ut. Det andra alternativet är en koalition mellan S och M. Det skulle ge ett starkt styre (33/61 mandat). Ideologiskt är de motpoler men i Luleå har partierna haft samsyn i många frågor, exempelvis Framtidens skola. I båda fallen är det möjligt att S tvingas släppa ifrån sig prestigeposter, exempelvis vice kommunalråd.

Vad är mest sannolikt, att S går till höger eller vänster?

Svårt att säga. Tittar man på de personliga relationerna, som ofta är viktiga, så är de betydligt bättre mellan Niklas Nordström och M-ledaren Anders Josefsson än mellan Nordström och Nina Berggård. Samtidigt har S-ledningen sitt eget parti att förhålla sig till också. Där har dock Nordström ett starkt stöd.

Hur påverkar S-raset arbetet i nämnderna?

Kan man sy ihop en majoritet får man sannolikt bjuda på något ordförandeskap till ett annat parti. Kör man själv blir det komplicerat. Det lär krävas både förhandlingar och erfarna, pragmatiska ordföranden.

Hur sannolik är en regnbågsallians i detta läge?

I stort sett utesluten, trots att Sjukvårdspartiet gör comeback. Moderaterna säger nej till både Miljöpartiet och Rättvisepartiet.

Ett eller två mandat hänger i luften eftersom Sjukvårdspartiet sannolikt tar sig in i fullmäktige. Hur kan det slå?

Det är svårt att sia om eftersom man inte vet vilka partier som tappar mandat. Sannolikt stärks oppositionen något. SJVP har tidigare haft samverkan med Alliansen. Det behöver dock inte få någon praktisk betydelse för styret.

Fotnot: Svaren bygger på intervjuer med politiker, expolitiker, statsvetare och andra med insyn i Luleås politik.